Van Maatwerk tot Advies

NNAOC is een gewaardeerde en succesvolle partner met ruime ervaring in het Onderwijs, de Sociale Zekerheid en Maatschappelijke Dienstverlening. Of het nu gaat om een maatwerkoplossing, of om advies op operationeel of strategisch niveau? u kunt rekenen op NNAOC!

NNAOC biedt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een nieuwe kans op werk.

NNAOC is een gewaardeerde en succesvolle partner met ruime ervaring in het Onderwijs, de Sociale Zekerheid en Maatschappelijke Dienstverlening. Of het nu gaat om een maatwerkoplossing, of om advies op operationeel of strategisch niveau? u kunt rekenen op NNAOC!

Erkenningen

NNAOC is een door kenniscentrum Aequor en Funded erkend leerbedrijf met aandacht voor duurzaamheid en milieu. Van NNAOC kunt u verwachten dat we open, eerlijk en oplossingsgericht werken, ondersteund door heldere processen en een snelle reactietermijn. Wij zijn u graag van dienst!

Aequor Erkend Leerbedrijf Fundeon Erkend Leerbedrijf

Ieder Mens Heeft Talenten

Visie

NNAOC streeft naar investeringen die blijvend zijn; naar permanente participatie in de Nederlandse maatschappij. Om dit te bereiken werkt NNAOC samen met ketenpartners, zoals het lokale bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en aanbieders van opleidingen om mensen een zo gevarieerd mogelijk aanbod te kunnen doen.Onze ervaring leert dat wanneer mensen eenmaal teruggekeerd zijn op de arbeidsmarkt, zij meer waardering en zelfrespect krijgen. Niet alleen orde, regelmaat en prestatie dragen hier zichtbaar aan bij, ook het sociale netwerk en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden hiermee vergroot. Een win-win situatie voor iedere arbeidskracht en aannemend bedrijf.

Een Marktgerichte Onderwijsvernieuwende Organisatie

Missie

NNAOC heeft zich als doel gesteld mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en te begeleiden naar zo regulier- en zo duurzaam mogelijk werk. NNAOC wil een lerende organisatie zijn die een hoge kwaliteit standaard hanteert en een sterke binding heeft met de regio.De manier waarop NNAOC in haar omgeving wil staan, wordt bepaald door vijf kernwaarden die aan de missie en visie zijn ontleend: Betrouwbaar, Daadkrachtig, Deskundig, Klantgericht, Betrokken.

Kees Moolenaar

Kees Moolenaar, oprichter en eigenaar van NNAOC bv, heeft ruim dertig jaar ervaring in zowel de publieke als de private sector. Naast bekendheid met de traditionele overheidsorganen (gemeentelijk, provinciaal en landelijk) kent hij de wereld van het onderwijs mbo en hbo, sociale zekerheid, projectontwikkelaars, en bouwbedrijven goed. Daarnaast heeft hij inmiddels 9 jaar ervaring op het gebied van duurzaamheid. Hij is thuis in de wereld van directie, management en bestuur en kent zijn weg in het maatschappelijk middenveld. Hij maakt gemakkelijk de verbinding met anderen, wint vertrouwen en krijgt mensen in beweging. Hij brengt ‘buiten’ graag naar ‘binnen’.

Organisatieverandering loopt als een rode draad door zijn loopbaan. Hij brengt zekerheid, rust en vertrouwen met zich mee en is effectief in situaties waarin sprake is (geweest) van crisis.

Als projectmanager heeft hij zeer uiteenlopende projecten gerealiseerd die stuk voor stuk kunnen worden gekenschetst als: lastig, complex, dynamisch en met een hoog afbreukrisico. Communicatief vaardig, lever betrouwbaar en resultaatgericht zijn hem kenmerkende begrippen.

NNAOC is een gewaardeerde en succesvolle partner met ruime ervaring in het Onderwijs, de Sociale Zekerheid en Maatschappelijke Dienstverlening.

Neem contact met ons op