Opleiding

Bedrijfshulpverlening (BHV)

Doel

In noodsituaties eerste hulp aan slachtoffer(s) bieden en het inschakelen van een alarmdienst. In geval van brand een beginnende brand blussen en indien noodzakelijk een gebouw te ontruimen.

Resultaat

De training wordt afgesloten met een kort examen. De deelnemer die alle dagdelen heeft bijgewoond en het examen met goed resultaat heeft afgelegd ontvangt het certificaat 'Bedrijfshulpverlener'.

Doelgroep

Deze training is gericht op medewerkers van bedrijven en zelfstandigen die werknemers, stagiaires of andere externe arbeidskrachten in dienst hebben of werkzaam zijn in publiek toegankelijke ruimten zoals winkels of horecagelegenheden.

Start

Start bij voldoende deelname.

Duur

4 dagdelen (afh. wensen opdrachtgever)

Prijs

€229,- (incl. lesmateriaal)

Inhoud

De Arbowet geeft aan dat op elk bedrijf met personeel één of meerdere opgeleide bedrijfshulpverleners(s) aanwezig moet(en) zijn. NNAOC verzorgt deze training bij u op het bedrijf of in uw directe omgeving. Tijdens deze training leert u de eerste levensreddende handelingen te verrichten als: reanimeren, Automatische Externe Defibrillator (AED), het geven van eerste hulp bij bewustzijn- en ademhalingsstoornissen, het aanleggen van verbanden (bijvoorbeeld wonddrukverband bij ernstige bloedingen).

Daarnaast worden thema’s behandeld als: hoe te handelen bij brand en rookontwikkeling, het gebruik van kleine blusmiddelen, ontruiming, alarmering & communicatie en het verlenen van eerste nazorg van slachtoffers bij brand.

NNAOC is een gewaardeerde en succesvolle partner met ruime ervaring in het Onderwijs, de Sociale Zekerheid en Maatschappelijke Dienstverlening.

Neem contact met ons op