Opleiding

Basisveiligheid (VCA)

Doel

Na het volgen van deze training kunt u risico's herkennen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn en hiermee op een verantwoorde manier omgaan.

Resultaat

Wanneer u deze training met voldoende resultaat heeft gevolgd, ontvangt u het certificaat 'Basisveiligheid'. De geldigheid van dit certificaat is 10 jaar.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor mensen die beroepsmatig werken in de groene, cultuurtechnische, land- of tuinbouwsector en/of grond-, weg-, en waterbouwbedrijven. Voor SW-bedrijven is er de mogelijkheid om een cursus op maat te volgen met een eigen traject.

Start

Start bij voldoende deelname.

Duur

5 dagdelen (afh. wensen opdrachtgever)

Prijs

€399,- (incl. lesmateriaal en examen)

Inhoud

In toenemende mate krijgen medewerkers van verschillende bedrijven te maken met hogere veiligheidseisen op het gebied van uit te voeren werkzaamheden. Deze training is gericht op de veiligheid van medewerkers en hun omgeving. We zullen ingaan op gevaarlijke stoffen, brand- en explosiegevaar, hijsen en tillen en het werken met machines. Daarnaast besteden we aandacht aan het werken op grote hoogten en persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook zijn veiligheidswetgeving en risico’s en preventie aspecten die tijdens de training aan bod komen. Voor bedrijven is er de mogelijkheid om een cursus op maat samen te stellen die voldoet aan specifieke eisen.

NNAOC is een gewaardeerde en succesvolle partner met ruime ervaring in het Onderwijs, de Sociale Zekerheid en Maatschappelijke Dienstverlening.

Neem contact met ons op