Header

VERSTANDIG OMGAAN MET UW LICHAAM

Doel

Ontstaan van rugklachten, houding en bewegingen, ergonomische toepassingen, verhogen belastbaarheid en basiskennis lichaamsfuncties.

Doelgroep

Werknemers in de groene sector en recreatie.

Inhoud

De groenbranche wordt gekenmerkt door zware lichamelijke arbeid. Tijdens het werk is het goed stil te staan bij een juiste werkhouding en werktechniek. De veiligheid staat daarbij voorop, niet alleen voor de machine maar ook voor de werknemer. Tijdens deze training staat de ergonomie voorop. Veiligheid loopt daar als een rode draad doorheen.

A Veiligheid

B Gezondheid

C Preventie en hulpmiddelen

Resultaat

Bij goed gevolg ontvangen de deelnemers een getuigschrift.

Datum

Bij voldoende deelname. (minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers)

Prijs

2 dagdelen (afh. van wensen opdrachtgever) € 150,-

Erkend Leerbedrijf
Partners Referenties van NNAOC
Thermonoord Plieger Provincie Groningen Fundament De Machinist De Machinist De Kompanjie De Machinist