Header
Tijdelijke regeling waardevermeerdering stopt!

De Dialoogtafel heeft vorig najaar een tijdelijke waardevermeerderingsregeling vastgesteld. Deze regeling is geformaliseerd door de provincie, de uitvoering ligt bij het Samenwerkingverband Noord-Nederland (SNN). De regeling voorzag erin dat iedereen die in eerst negen, later elf, gemeenten erkende schade van 1.000 euro of meer heeft in aanmerking komt voor een energiemaatregel naar keuze ter waarde van 4.000 euro. Er was veel over te doen, over deze tijdelijke regeling. Vooral mensen buíten de elf gemeenten die forse, door de NAM erkende schade hadden maar níet in aanmerking kwamen voor de regeling voelden dit als zeer onrechtvaardig. De regionale overheden aan de Dialoogtafel waren van mening dat de regeling niet verder uitgebreid kon worden zonder dat daar extra geld voor beschikbaar zou worden gesteld. De nationale overheid bleek niet van zins hierin tegemoet te komen. Zodra afgelopen oktober de overheden niet meer deelnamen aan de Dialoogtafel, is er een petitie gestart voor een ‘eerlijke regeling’.

Vervolgens kwam de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) met zijn concept Meerjaren Plan (MJP). Hierin stelde hij voor de tijdelijke regeling inderdaad met terugwerkende kracht open te stellen voor iedereen met erkende schade van meer dan 1.000 euro, zonder geografische grens. Maar tegelijkertijd stelde hij voor de regeling stop te zetten per 1 januari 2016. Daarna zou er een nieuwe regeling moeten komen. In deze nieuwe regeling wordt dan afgestapt van de koppeling met schade, en in plaats daarvan wordt een koppeling gemaakt met de versterkingsopgave. Er zijn veel minder woningen die versterkt moeten worden dan woningen met schade…

Erkend Leerbedrijf
Partners Referenties van NNAOC
Thermonoord Plieger Provincie Groningen Fundament De Machinist De Machinist De Kompanjie De Machinist