Header

VEILIGHEID VOOR LEIDINGGEVENDEN VCA (VOL)

Doel

Na het volgen van deze training kunt u risico's herkennen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en welzijn en hiermee op een verantwoorde manier omgaan. U bent in staat een risico-inventarisatie en een bedrijfsnoodplan op te stellen.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor operationeel leidinggevenden in de groene sector, cultuurtechnische sector en/of grond, weg en waterbouwbedrijven en land- en tuinbouwers. Voor SW-bedrijven is er de mogelijkheid om een training op maat te volgen met een eigen traject.

Inhoud

De training VCA voor leidinggevenden is een combinatie van de trainingen 'Basisveiligheid' en 'Veiligheid'. De training behandelt de belangrijkste thema's van beide trainingen. Deze training is gericht op de veiligheid van medewerkers en hun omgeving.

De training 'Basisveiligheid' is voornamelijk gericht op gevaarlijke stoffen, brand en explosiegevaar. In de training wordt aandacht besteedt aan thema's als; hijsen, tillen en werken met grote machines. Ook gaat de training 'Basisveiligheid' in op veiligheidswetgeving en het werken op grote hoogte.

De training 'Veiligheid' is bedoeld voor leidinggevenden. De inhoud van deze training is meer toegespitst op de taken van een leidinggevende. Deelnemers leren hoe ze een risicoanalyse en een bedrijfsnoodplan moeten maken. Ook gaat deze training in op onderwerpen als milieuwetgeving, arbeidsomstandigheden en toxicologie.

Resultaat

Wanneer u deze training met voldoende resultaat heeft gevolgd, ontvangt u zowel het certificaat 'Basisveiligheid' als 'Veiligheid'. De geldigheid van dit certificaat is 10 jaar.

Datum

Start bij voldoende deelname.

Prijs

5 dagdelen (afh. wensen opdrachtgever), € 399,- (incl. lesmateriaal en examen)

Erkend Leerbedrijf
Partners Referenties van NNAOC
Thermonoord Plieger Provincie Groningen Fundament De Machinist De Machinist De Kompanjie De Machinist