Header

Dossier Veendam - Adriaan Tripweg

Inleiding: Op het terrein van een voormalig grondverwerkingsbedrijf ligt op een oppervlakte van 3,2 ha 145 duizend ton vervuilde grond. Het gaat hier om een erfenis van een failliet bedrijf. In het plan van aanpak ligt besloten dat de sanering uitgevoerd wordt in een tijdsbestek van 2 jaar. Een essentieel onderdeel van het plan van aanpak bestaat uit het inzetten van werkzoekenden uit het werkgebied van de Kompanjie (Veendam en Pekela).

Binnen 2 jaar worden 20 werkzoekenden (10 per jaar) tot Loon/grondwerker opgeleid. Het betreft hier een MBO praktijkopleiding niveau 2 (BBL). Naast deze opleiding volgen de mensen ook de trainingen VCA, OPM, BHV en Flora & Fauna. De mensen worden intensief begeleid en gecoacht. Aan het einde van de opleiding is er een baan garantie.

Erkend Leerbedrijf
Partners Referenties van NNAOC
Thermonoord Plieger Provincie Groningen Fundament De Machinist De Machinist De Kompanjie De Machinist