Header

Project Kruislaan 15 Bussum

Kruislaan 15 (kadastraal bekend gemeente Bussum B-5459 en 3627) ligt midden in een woonwijk in het centrum van Bussum. Rond de locatie liggen woningen met tuinen. Huidige bestemming bedrijfsterrein/industrie. Op de locatie van ca 14 are staat op dit moment een loods. Verder liggen er in de ondergrond 13 brandstof tanks. De provincie Noord Holland heeft de locatie als urgent maar niet spoedeisend. Locatie moet voor eind 2016 zijn gesaneerd. Eigendom is in handen van Redcliff & Stones bv (R&S). Na verwerving van het terrein wordt gestart met de sloop en saneringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden nemen ongeveer 6 weken in beslag. Na de sanering wordt het gehele terrein bouwrijp gemaakt volgens de wensen van de bouwer Plegt Vos. Daarna wordt het gehele terrein verkocht aan Lunee vastgoed uit Amsterdam. Lunee laat door Plegt Vos 8 huizen bouwen in de verkoopprijsklasse € 220.000/€ 245.000. Verkoop van de woningen verloopt via een makelaar in Bussum.

Erkend Leerbedrijf
Partners Referenties van NNAOC
Thermonoord Plieger Provincie Groningen Fundament De Machinist De Machinist De Kompanjie De Machinist