Header

GROEN GROND & INFRA (MBO-2)

Opleiding

Samen met het Nordwin college ontwikkelde NNAOC een aangepaste BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) Mbo niveau 2 opleiding 'Medewerker gemechaniseerd Loonbedrijf' (CREBO 97140). Deze opleiding duurt één jaar. Tijdens de opleiding wordt de theoretische basis gelegd en vertaald naar de praktijk. De Nederlandse taal en rekenen vormen een onderdeel van deze opleiding. De deelnemers oefenen wat ze hebben geleerd in de eigen werkomgeving. Leren en oefenen doen ze samen met de praktijkopleiders, coaches en monteur/technicus.

Leren werken en meedoen

NNAOC is maatschappelijk betrokken waarbij 'leren, werken en meedoen' centraal staat. NNAOC is een Aequor (registratienr. 255309) erkend leerbedrijf. NNAOC biedt kwetsbare mesnen, zoals langdurig werklozen, jongeren en ouderen de kans vooruit te komen in het leven door hen werkervaring op te laten doen, en het vak van 'medewerker gemechaniseerd loonbedrijf' te leren.

Inhoud opleiding

De medewerkers gemechaniseerd loonbedrijf binnen de branche 'Groen, Grond & Infra' werken in de dienstverlening van de sector voedsel en leefomgeving. Zij zijn werkzaam op een gemechaniseerd loonbedrijf of aannemersbedrijf. De bedrijven zijn te onderscheiden in agrarisch loonbedrijf en cultuurtechnisch aannemer/grondverzet. Er wordt gewerkt met machines van het bedrijf. De werkzaamheden worden verricht op het terrein van de opdrachtgever.

De medewerkers voeren hun werkzaamheden uit met machines ten behoeve van bodemverzorging en gewas. Zij bewerken de bodem, transporteren en verrichten grondverzet en cultuurtechnische werkzaamheden. Hiervoor maken zij gebruik van machines en werktuigen. Tijdens de werkzaamheden onderhouden zij het materiaal en de werkplek. Daarnaast onderhouden zij machines, voeren periodiek onderhoud uit en verrichten reparaties.

De medewerker heeft een uitvoerende en signalerende rol. De medewerker heeft daarnaast een aansturende rol. De medewerker dient een klantvriendelijke, nauwkeurige en flexibele houding te hebben. Omdat de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein van de opdrachtgever moet plaatsvinden, dient de medewerker zich te gedragen als vertegenwoordiger van het bedrijf.

Aandacht en concentratie bij het bedienen van en omgaan met machines wordt verlangd. Bij de werkzaamheden moet rekening worden gehouden met het milieu (Flora en Fauna) en de veiligheid van henzelf, collega's en directe omstanders.

Duur van de opleiding is 1 dag per week, gedurende 1 jaar (maximaal 38 dagen) en minimaal 650 uur BPV (Beroeps Praktijk Vorming) met praktijkovereenkomst (POK).

Groepsgrootte is maximaal 10 deelnemers. Toelatingseis is minimaal VMBO- of LBO-diploma.

Tijdens het gehele traject worden de deelnemers begeleid door ervaren praktijkopleiders, coaches en een monteur/technicus.

Erkend Leerbedrijf
Partners Referenties van NNAOC
Thermonoord Plieger Provincie Groningen Fundament De Machinist De Machinist De Kompanjie De Machinist