Header

NNAOC is een gewaardeerde en succesvolle partner met ruime ervaring in het Onderwijs, de Sociale Zekerheid en Maatschappelijke Dienstverlening. Of het nu gaat om maatwerkoplossingen, of een vraag op operationeel of strategisch niveau, u kunt rekenen op NNAOC!

NNAOC biedt mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een nieuwe kans op werk. Met een baan kunnen zij op eigen benen staan en weer verbonden raken met de maatschappij. NNAOC zorgt dat deze mensen, langdurig werklozen, Wajongeren en zij-instromers onder intensieve begeleiding een opleiding en werkervaring krijgen. Doel is een landelijk erkend diploma en een betaald arbeidscontract.

Wij onderscheiden ons door enthousiasme voor het vak, plezier in ons werk en de snelheid waarmee wij dit doen. De professionals van NNAOC zijn persoonlijk, betrokken, resultaatgericht en enthousiast. NNAOC is als geen ander in staat te denken in mogelijkheden en kansen. Dit vertaalt zich naar de mogelijkheden en kansen die onze professionals ontdekken voor onze klanten.

NNAOC is een door kenniscentrum Aequor erkend leerbedrijf en heeft aandacht voor duurzaamheid en milieu. Van NNAOC kunt u verwachten dat we open, eerlijk en oplossingsgericht werken, ondersteund door heldere processen en een snelle reactietermijn. Wij zijn u graag van dienst!

Missie

NNAOC is een marktgerichte onderwijsvernieuwende organisatie die maatwerk oplossingen biedt op basis van landelijk erkende opleidingen. NNAOC heeft zich als doel gesteld mensen met een grote achterstand tot de arbeidsmarkt op te leiden en te begeleiden naar zo regulier- en zo duurzaam mogelijk werk. NNAOC wil een lerende organisatie zijn die een hoge kwaliteitstandaard hanteert en een sterke binding heeft met de regio. De manier waarop NNAOC in haar omgeving wil staan, wordt bepaald door vijf kernwaarden die aan de missie en visie zijn ontleend: Betrouwbaar, Daadkrachtig, Deskundig, Klantgericht en Betrokken.

Visie

Ieder mens heeft talenten.

NNAOC streeft naar investeringen die blijvend zijn; naar permanente participatie in de Nederlandse maatschappij. Om dit te bereiken werkt NNAOC samen met ketenpartners, zoals het lokale bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en aanbieders van opleidingen om mensen een zo gevarieerd mogelijk aanbod te kunnen doen. Onze ervaring leert dat wanneer mensen eenmaal teruggekeerd zijn op de arbeidsmarkt, zij meer waardering en zelfrespect krijgen. Niet alleen orde, regelmaat en prestatie dragen hier zichtbaar aan bij, ook het sociale netwerk en maatschappelijke verantwoordelijkheid worden hiermee vergroot. Een win-win situatie voor iedere arbeidskracht en aannemend bedrijf.

Erkend Leerbedrijf
Partners Referenties van NNAOC
Thermonoord Plieger Provincie Groningen Fundament De Machinist De Machinist De Kompanjie De Machinist